معنی و ترجمه کلمه عمل جراحى به انگلیسی عمل جراحى یعنی چه

عمل جراحى

aciurgy
operation
surgery
surgical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها