معنی و ترجمه کلمه عمل خرد کردن یا آسیاب کردن به انگلیسی عمل خرد کردن یا آسیاب کردن یعنی چه

عمل خرد کردن یا آسیاب کردن

grind

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها