معنی و ترجمه کلمه عمل خصمانه باعث جنگ به انگلیسی عمل خصمانه باعث جنگ یعنی چه

عمل خصمانه باعث جنگ

casus belli

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها