معنی و ترجمه کلمه عمل خطاب یا احضار کردن به انگلیسی عمل خطاب یا احضار کردن یعنی چه

عمل خطاب یا احضار کردن

compellation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها