معنی و ترجمه کلمه عمل خلاف عقل به انگلیسی عمل خلاف عقل یعنی چه

عمل خلاف عقل

unreason

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها