معنی و ترجمه کلمه عمل خیساندن به انگلیسی عمل خیساندن یعنی چه

عمل خیساندن

soak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها