معنی و ترجمه کلمه عمل ریز بافتن به انگلیسی عمل ریز بافتن یعنی چه

عمل ریز بافتن

compaction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها