معنی و ترجمه کلمه عمل سوار کردن به انگلیسی عمل سوار کردن یعنی چه

عمل سوار کردن

assemblage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها