معنی و ترجمه کلمه عمل سوراخ کردن به انگلیسی عمل سوراخ کردن یعنی چه

عمل سوراخ کردن

perforation
transfixion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها