معنی و ترجمه کلمه عمل غلتان الوار و کنده درخت و انداختن آن به رودخانه به انگلیسی عمل غلتان الوار و کنده درخت و انداختن آن به رودخانه یعنی چه

عمل غلتان الوار و کنده درخت و انداختن آن به رودخانه

logrolling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها