معنی و ترجمه کلمه عمل لنگیدن به انگلیسی عمل لنگیدن یعنی چه

عمل لنگیدن

limp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها