معنی و ترجمه کلمه عمل لوزه به انگلیسی عمل لوزه یعنی چه

عمل لوزه

tonsillectomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها