معنی و ترجمه کلمه عمل متقابل کردن به انگلیسی عمل متقابل کردن یعنی چه

عمل متقابل کردن

counteract
reciprocate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها