معنی و ترجمه کلمه عمل متهورانه و ابتکارى به انگلیسی عمل متهورانه و ابتکارى یعنی چه

عمل متهورانه و ابتکارى

emprise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها