معنی و ترجمه کلمه عمل ممتاز به انگلیسی عمل ممتاز یعنی چه

عمل ممتاز

privieged operation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها