معنی و ترجمه کلمه عمل موهن انجام دادن به انگلیسی عمل موهن انجام دادن یعنی چه

عمل موهن انجام دادن

derogate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها