معنی و ترجمه کلمه عمل ناهمانى به انگلیسی عمل ناهمانى یعنی چه

عمل ناهمانى

nonidentity operation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها