معنی و ترجمه کلمه عمل ناپذیر به انگلیسی عمل ناپذیر یعنی چه

عمل ناپذیر

inoperable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها