معنی و ترجمه کلمه عمل نقیض و به انگلیسی عمل نقیض و یعنی چه

عمل نقیض و

nand operation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها