معنی و ترجمه کلمه عمل پاشیدن به انگلیسی عمل پاشیدن یعنی چه

عمل پاشیدن

affusion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها