معنی و ترجمه کلمه عمل پرت کردن به انگلیسی عمل پرت کردن یعنی چه

عمل پرت کردن

spill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها