معنی و ترجمه کلمه عمل پر کردن تفنگ با گلوله به انگلیسی عمل پر کردن تفنگ با گلوله یعنی چه

عمل پر کردن تفنگ با گلوله

load

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها