معنی و ترجمه کلمه عمل پیچیدن به انگلیسی عمل پیچیدن یعنی چه

عمل پیچیدن

belay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها