معنی و ترجمه کلمه عمل کشیدن به انگلیسی عمل کشیدن یعنی چه

عمل کشیدن

hoist
revulsion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها