معنی و ترجمه کلمه عمل کفر آمیز کردن به انگلیسی عمل کفر آمیز کردن یعنی چه

عمل کفر آمیز کردن

unhallow
unhallowed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها