معنی و ترجمه کلمه عمل کننده مانند دستگاه عصبى نباتى به انگلیسی عمل کننده مانند دستگاه عصبى نباتى یعنی چه

عمل کننده مانند دستگاه عصبى نباتى

parasympathetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها