معنی و ترجمه کلمه عمل گرا به انگلیسی عمل گرا یعنی چه

عمل گرا

pragmatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها