معنی و ترجمه کلمه عمل گرفتن به انگلیسی عمل گرفتن یعنی چه

عمل گرفتن

catch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها