معنی و ترجمه کلمه عمل گرم کردن به انگلیسی عمل گرم کردن یعنی چه

عمل گرم کردن

heating

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها