معنی و ترجمه کلمه عمل یاى شامل به انگلیسی عمل یاى شامل یعنی چه

عمل یاى شامل

inclustve or poeration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها