معنی و ترجمه کلمه عمل یا طریقه ساختن هر چیزى به انگلیسی عمل یا طریقه ساختن هر چیزى یعنی چه

عمل یا طریقه ساختن هر چیزى

facture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها