معنی و ترجمه کلمه عمل یا فعالیت رسوبى به انگلیسی عمل یا فعالیت رسوبى یعنی چه

عمل یا فعالیت رسوبى

precipitance
precipitancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها