معنی و ترجمه کلمه عمه پدرى به انگلیسی عمه پدرى یعنی چه

عمه پدرى

grandaunt
great aunt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها