معنی و ترجمه کلمه عمومى به انگلیسی عمومى یعنی چه

عمومى

common
encyclical
exoteric
general
generic
overt
public
rife
universal
wide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها