معنی و ترجمه کلمه عمومیت دادن به انگلیسی عمومیت دادن یعنی چه

عمومیت دادن

extend
generalization
generalize


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها