معنی و ترجمه کلمه عناد آمیز به انگلیسی عناد آمیز یعنی چه

عناد آمیز

contrarious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها