معنی و ترجمه کلمه عناصر به انگلیسی عناصر یعنی چه

عناصر

ingredient


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها