معنی و ترجمه کلمه عناصر به انگلیسی عناصر یعنی چه

عناصر

ingredient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها