معنی و ترجمه کلمه عنبرسائل به انگلیسی عنبرسائل یعنی چه

عنبرسائل

ambergris

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها