معنی و ترجمه کلمه عنبر سائل آمریکایى به انگلیسی عنبر سائل آمریکایى یعنی چه

عنبر سائل آمریکایى

liquidambar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها