معنی و ترجمه کلمه عنبر ماهى به انگلیسی عنبر ماهى یعنی چه

عنبر ماهى

sperm whale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها