معنی و ترجمه کلمه عنبر کشمیرى به انگلیسی عنبر کشمیرى یعنی چه

عنبر کشمیرى

gaillardia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها