معنی و ترجمه کلمه عنبه هندى به انگلیسی عنبه هندى یعنی چه

عنبه هندى

papaya

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها