معنی و ترجمه کلمه عنصرى به انگلیسی عنصرى یعنی چه

عنصرى

elemental

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها