معنی و ترجمه کلمه عنصر آستانه اى به انگلیسی عنصر آستانه اى یعنی چه

عنصر آستانه اى

threshold element

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها