معنی و ترجمه کلمه عنصر آسمانى به انگلیسی عنصر آسمانى یعنی چه

عنصر آسمانى

ether

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها