معنی و ترجمه کلمه عنصر القایى به انگلیسی عنصر القایى یعنی چه

عنصر القایى

inductor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها