معنی و ترجمه کلمه عنصر ایست به انگلیسی عنصر ایست یعنی چه

عنصر ایست

stop element

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها