معنی و ترجمه کلمه عنصر با عدم تقارن مغناطیسى به انگلیسی عنصر با عدم تقارن مغناطیسى یعنی چه

عنصر با عدم تقارن مغناطیسى

parametron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها