معنی و ترجمه کلمه عنصر برودتى به انگلیسی عنصر برودتى یعنی چه

عنصر برودتى

cryotron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها