معنی و ترجمه کلمه عنصر تاخیرى به انگلیسی عنصر تاخیرى یعنی چه

عنصر تاخیرى

delay element

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها